Friday, 31 March 2017

लेख क्र. (२) _ ”माझे घर आणि गृहकर्ज”

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र
ग्राहक मार्गदर्शन सेवा केंद्र, पुणे
“ग्राहक जागरण आणि प्रबोधन” अभियान
”माझे घर आणि गृहकर्ज”
घर खरेदी आणि गृहकर्ज”
आवश्यक दस्तावेज / कागदपत्रे

लेख क्र. (२)

“ग्राहक जागरण आणि प्रबोधन अभियान” या मोहिमेंतर्गत हा दुसरा लेख आपले सन्माननीय सहोदर आणि ग्राहक वर्ग ह्यांना समर्पित करतांना मला मनस्वी खूप आनंद होत आहे. जिव्हाळ्याचा विषय असलेली वास्तू घेण्याचे मनात येताच सर्वप्रथम दोन गोष्टींचे बाबतीत आपण सजग होतो आणि तशी तयारी करण्यास देखिल सुरुवात करतो. त्यातिल पहिली म्हणजे घर / वास्तू कोठे घ्यायची आणि दुसरी म्हणजे त्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे आणि वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या गृहकर्जाची कमाल मर्यादा. ह्या दोन्हीही गोष्टींसाठी “कागदपत्रे” आणि “दस्तावेज” हे अत्यंत महत्वाचे असल्याने आजचा विषय “घर खरेदी आणि गृहकर्ज – आवश्यक  दस्तावेज / कागदपत्रे” हाच निवडला आहे. कारण घर / गृहकर्ज  घेण्यासाठीचा श्रीगणेशा  त्यापासूनच होत असल्याने सुरुवातीचा महत्वपूर्ण कालखंड आणि उर्जा / शक्ति ह्याच दोन विषयांवर खर्ची पडत असते.   त्या अनुषंगाने आवश्यक दस्तावेजांची सर्वसाधारण यादी देत आहे.

२.     येथे खुलासेवजा माहिती देणे आवश्यक आहे असे वाटते. बऱ्याच वेळा मोफा कायद्यांतर्गत आवश्यक गोष्टींची पूर्तता – जसे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करणे आणि त्या नंतर विहित कालावधीत इमारतीखालील जमिनींचे अभी-हस्तांतरण करणे या प्रक्रिया – विहित कालावधीत बिल्डर द्वारा  पूर्ण करण्यात येत नाहीत. परिणामी प्रत्येक वेळी सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी / पुनर्विक्रीसाठी “ना-हरकत प्रमाणपत्र” (N.O.C.) देण्यासाठी ग्राहकांकडून रोखीने व प्रती चौ. फुट प्रमाणे पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार घडत असतात. वास्तविक सदनिकांची विक्री / पुनर्विक्री करतांना मोफा कायदा १९६३ अथवा मोफा नियम १९६४ नुसार विकासकाच्या कोणत्याही “ना-हरकत प्रमाणपत्राची” (N.O.C.) आवश्यकता नाही. असे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे कोणतेही बंधन कायद्यात नाही. परिणामी, त्याशिवाय होणारी नोंदणी प्रक्रिया हि कायद्यानुसार योग्य आहे हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
३.   गृहकर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची हि यादी (CHECK LIST) भारतीय स्टेट बँक, पौड रोड, पुणे  शाखेचे मुख्य व्यावास्थापक श्री. दीपक मालखेडे सर आणि कर्जविभागातील अधिकारी श्री सुहास देशपांडे सर ह्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याबद्दल मी व्यक्तीशः दोघांचा ऋणी आहे. त्यांनी दिलेल्या यादीत (cheklist) काही ठिकाणी समजण्यास सोयीस्कर  व्हावे म्हणून  काही खुलासे / स्पष्टीकरण केलेले आहेत जे ‘कंस’ देऊन टाकलेले आहेत.
४.   आजच्या लेखासंबंधी काही  सूचना असल्यास त्याचे  निश्चितच स्वागत आहे. कारण त्यामुळे हि लेखमाला अजून समर्पक, उपयुक्त आणि सर्वसमावेशक होण्यास मदतच होईल.
५.    या प्राथमिक माहितीनंतर दि. २९/०३/२०१७ पासून मोफा कायदा-१९६३ मधील काही महत्वाच्या तरतुदींचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
६.    सर्व सहोदार, कार्यकर्ते आणि ग्राहक ह्या सर्वांना वर्षप्रतिपदेच्या हार्दिक शुभेच्छा.

पुणे                                         अनिल जोशी
दि. २२.०३.२०१७                                 केंद्रप्रमुख
                                  ग्राहक मार्गदर्शन सेवा केन्द्र.                                                    गृहकर्जासाठी आवश्यक दस्तावेज / कागदपत्र
Sr. No.
Documents

            A.
GENERAL DOCUMENTS REQUIRED

1.    
Application form duly filled in with two photographs (signed across.)
2.    
Proof of Identity - (PAN Card / Passport)
3.    
Proof of residence – Aadhar Card, MSEDCL Bill, Telephone Bill, Driving License, Credit Card Statement etc.
(If address on the Passport and the address where you presently stay are the same, then the Passport itself will serve the purpose of proof of identity  and proof of residence.  If not, then self-attested copy of any of the other documents may be required. )
4.    
Bank Account Statement – If salaried person, for preceding (six) months, if a Businessman/Individual – for one year. In the event initial payment is made to the builder, seller from different account, the statement of account of that particular account may be submitted.
5.
If any loan, existing or closed, then Loan Account statement for one year. {This is with a view to ascertain whether the loan instalments were paid in time or were in default at any given point of time.}
6.
Power of Attorney in Bank’s format (Applicable only in case the housing loan is applied by a NRI or Defense Personnel.)
7.
Title Verification Report / Search report from Bank’s empanelled advocate – for 13 years (or for 30 years).  (This search report is in addition to the search report of the Builder as stated against item No. E- 9.

                 B.
FOR SALARIED EMPLOYEES

1.
Salary slip for immediate preceding 3 months
2.
Form No. 16 and Income Tax Returns for past two years
3.
Employer’s certificate – appointment letter, increment letter, CTC letter (i.e. letter from the Employer  confirming package / salary structure of the employee / applicant)
  4.
Copy of Employer’s ID card.

         C.
FOR SELF-EMPLOYED / PROFESSIONALS

1.    
Income Tax returns for (3) years
2.    
Financial Statements (i.e. Profit & Loss Account, Balance Sheet) for past (3) years duly certified from the Chartered Accountant/s
3.    
Computation of Income for the Tax returns filed
4.    
TDS certificate (Form No. 16, if applicable)
5.    
Business proof – i.e. Govt. license, Sales Tax Registration No., Shop Act License etc.
6.    
Copies of Challans representing Advance Tax paid, if any.

D.
FOR NRI & PIOs

1.    
Passport with Visa copy
2.    
Work permit, work contract and appointment letter
3.    
Employment profile for last five (5) years
4.
Valid residence proof (at foreign country.  This residence proof is in addition to domestic residence proof as stated against item No. A (3) above.
5.
Employer’s ID
6.
Statement of overseas Bank Account and domestic NRE Account which reflect salary credit for past six (6) months.
7.    
Salary slip for past three (3) months
         8.
Tax returns for past two (2) years – wherever applicable
9.
Power of Attorney (in Bank’s format) (registered if executed in India)
10.
Continuous discharge certificate for Merchant Navy applicants.

E
PROPERTY DOCUMENTS FROM BUILDER

1.
Agreement to Sale (Registered)
2.
Index II & Registration Receipts
3.
‘NOC’ from the builder in Bank’s format to mortgage the proposed flat in favour of the Bank.
4.
Letter of Allotment
5.
Demand letter from the Builder, along with  Architect certificate
6.
Certified copy of blue print from the Municipal Council / Corporation / local body.
7.
7/12 extracts, ULC order, N.A. order
8.
Development Agreement of the builder (Registered) –(a)  Applicable for development of the existing property by the residents of the building / complex – OR (b)  if the Developer has obtained a piece of land /plot from the land-owners for development purposes.
9.
Title verification report from the Advocate of the Builder for the property under development / construction.
10.
‘NOC’  / Allotment letter from MHADA
11.
Tripartite Agreement in case of Gaothan / 12.5% property
12.
If the construction is going on leased land, then Agreement of Lease (Registered)

F
FOR RESALE / TAKE OVER

1.
Completion and Possession Certificate
2.
Latest receipts in respect of Property Tax paid / MSEDCL Bill payment
3.
NOC from the Builder / Society in Bank’s format
4.
Conveyance Deed, if applicable
5.
Society Registration Certificate
6.
Share Certificate

G.
FOR TAKE OVER (FROM FINANCIAL INSTITUTES) – (In addition to documents at Sr. No. ‘E’, ‘F’ and ‘G’ above)

1.
Foreclose statement – i.e. statement from the institute declaring outstanding liability of the housing loan of the applicant whose loan is to be taken over.
2.
Letter containing list of the original documents with that Bank / financial institute
3.
Statement of Housing Loan Account for one (1) year
4.
Interim-period Guarantor (i.e. the period during which the concerned housing loan would be transferred from one financial agency to the Bank)


No comments:

Post a Comment